SISTEMA report

Potřebujete zpracovat SISTEMA report?

Nabízíme kompletní zpracování SISTEMA reportu pro vaše zařízení.

Co je SISTEMA report?

SISTEMA report je unifikovaným dokumentem v oblasti funkční bezpečnosti, který je výstupem stejnojmenného softwarového nástroje SISTEMA. Nástroj byl vyvinut institutem IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) pro usnadnění aplikace postupů uvedených v normě EN ISO 13849-1.

Na základě architektury bezpečnostního systému a použitých fyzických prvků je stanovena dosažená úroveň vlastností PL (Performance Level) a porovnána s požadovanou úrovní vlastností PLr (Performance Level – required). Tento princip je realizován zvlášť pro každou funkci bezpečnostního systému.

Při použití bezpečnostních prvků vybraných výrobců je možné využít knihoven, které již obsahují detailní informace o produktu včetně dosahovaných spolehlivostních ukazatelů. Tyto knihovny jsou samotnými výrobce pravidelně aktualizovány dle nabízeného sortimentu. V případě nedostupnosti prvků v knihovnách je možné zadat požadované parametry z jiné dokumentace nebo použít parametry předdefinované.

Software umožňuje vytvořit SISTEMA report v jazycích angličtina a němčina.

SISTEMA

Potřebujete poradit nebo zpracovat SISTEMA report? Kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme