Náš tým

Náš tým:

Jaromír Mlynář

Jaromír Mlynář

Jaromír Mlynář

Jednatel, obchod, poradenství
Zabývá se posuzováním shody od r. 1997, specialista na posuzování shody strojů, strojních zařízení a technologických celků

Ing. Jan Kamenický Ph.D.

Jan Kamenický

Jan Kamenický

Posuzování shody strojů, analýzy rizik, návody k použití

držitel certifikátu TŰV Functional Safety Engineer, cert. č. 4810/12,

Pokročilé metody modelování spolehlivosti, rizika a údržby:

 • analýza stromu poruchových stavů FTA
  • modelování bezpečnostních funkcí,
  • analýzy důležitosti jednotlivých komponent
 • údržba zaměřená na bezporuchovost – RCM (dynamické plánování údržby)
 • analýza stromu událostí ETA
 • analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch FMEA/FMECA
 • stanovení/prokázání dosažení úrovně funkční bezpečnosti
 • analýzy bezpečnosti metodou Hazard and Operability Study – HAZOP
 • analýza nákladů životního cyklu (LCA, LCC)

Člen normalizační komise TNK5 – Spolehlivost v Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Člen České společnosti pro jakost – Výbor Odborné skupiny pro spolehlivost (OSS)
Člen České společnosti pro údržbu
Člen mezinárodní normalizační komise IEC TC 56 – Dependability, Working group 1 – Dependability Terminology

Ing. Jaroslav Zajíček Ph.D.

foto

Jaroslav Zajíček

Posuzování shody strojů, analýzy rizik, návody k použití

držitel certifikátu TŰV Functional Safety Engineer, cert. č. 4817/12

Pokročilé metody modelování spolehlivosti, rizika a údržby:

 • analýza stromu poruchových stavů FTA
  • modelování bezpečnostních funkcí
  • analýzy důležitosti jednotlivých komponent
 • údržba zaměřená na bezporuchovost RCM (dynamické plánování údržby)
 • analýza stromu událostí ETA
 • analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch FMEA/FMECA
 • stanovení/prokázání dosažení úrovně funkční bezpečnosti
 • analýzy bezpečnosti metodou Hazard and Operability Study – HAZOP
 • analýza nákladů životního cyklu (LCA)

Statistické vyhodnocení dat
Zpracování a vyhodnocení databázových dat v MS Access
Základní znalosti programování v prostředí Matlab

Člen IEC TC 56 – MT5
Člen České společnosti pro jakost – Odborná skupina pro spolehlivost (OSS)
Člen České společnosti pro údržbu

Bc. Miroslava Fedorcová

Výkonná ředitelka

Adam Kubina

Specialista automatizace a racionalizace výroby
– Projekční a programátorské práce v oblasti automatizace a robotizace výroby
– Posuzování bezpečnosti strojních zařízení a návrh nápravných opatření
Václav Průcha
Technik bezpečnosti strojů
Petr Váberer
Technik bezpečnosti strojů
Ing. Jakub Polák
Obchodní manažer