Potrebujete vydať ES Prehlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. (V znení zákonov 436/2001 Z.z., 254/2003 Z.z.., 133/2013 Z.z., 362/2011 Z.z.) na Vami vyrábané alebo dovážané stroje a zariadenia? Neviete si rady s analýzou rizík alebo SISTEMA reportom? CPS servis s.r.o. sa, od svojho vzniku v roku 2003, špecializuje na bezpečnosť strojov a strojných zariadení, identifikáciu a hodnotenie rizík a posudzovanie bezpečnostných riadiacich systémov strojov a strojných celkov. Radi Vám pomôžeme s tým, aby vaše stroje boli bezpečné a spĺňali požiadavky legislatívy. Pomôžeme Vám určiť, či je na Vaše stroje potreba vydávať ES Prehlásenie o zhode alebo stačí posúdiť podľa NV 436/2008 Z.z. Môžeme Vám pomôcť s prípravou podkladov pre vydanie ES Prehlásenia o zhode, vykonanie analýzy rizík, zabezpečiť vykonanie potrebných skúšok a vydanie certifikátov Autorizovanou osobou, spracovať pre Vás Návody na použitie a byť pritom pri kontrole ČOI. Naše nabídka Naši špecialisti Vám môžu ponúknuť pomoc pri návrhu a kontrole bezpečnostných častí riadiacich systémov strojov, spracujú SISTEMA report, vypočítajú vhodnú kategóriu alebo PL (Performance Level) podľa ČSN EN ISO 13849-1 alebo SIL (Safety Integrity Level) podľa ČSN EN 62061, navrhnú vhodné bezpečnostné prvky alebo celý systém pre Váš stroj. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme po telefóne, emailu alebo zadarmo prídeme, aby sme spolu našli vhodný postup. Pôsobíme po celej Českej republike a na Slovensku.